Bemutatkozás

2013-tól: Kiemelt Mentor Tehetségsegítő Tanács címmel rendelkezünk.

A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács 2011. április 28-án alakult, megyei szintű szerveződés.

Jelenleg 25 tagja van, melyből 22 tag valamely szervezet illetve annak képviselője, továbbá három fő magánszemélyként csatlakozott, mint tehetséggondozó szakember.

A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács (KVTT) tagszervezetei közt főként tehetségpontok találhatók. Ezek a megye különböző földrajzi térségeiben találhatók. Közöttük  tehetségpontok rendszeres szakmai együttműködés alakult ki, közös programokkal.

A KVTT tagjai között található megyei pedagógiai intézet és a közoktatási szakértők egyesületének megyei tagozata is. Ezek lehetőségeiknek megfelelően, aktívan bekapcsolódtak a munkába. (Közös rendezvényeken szakember, helyiség biztosítása.)

A KVTT tagjai között jelentős számban vannak tehetségsegítő, tehetséggondozó egyesületek is. Gazdasági szervezetek, önkormányzatok bevonása a térségben csak néhány esetben valósult meg, eddig jelentős támogatást nem tudtak felmutatni.  (Kedvezményes, esetenként ingyenes szolgáltatások.)

A Körös-vidéki Tehetségsegítő Tanács hatóköre nevéből adódóan túl nyúlik a megye határain kelet felé, a Körösök forrásvidéke irányába, Romániába, a szórványban élő magyarság irányába. Aktív kapcsolatok alakultak ki a Tanács tagjai, valamint Belényes, Tenke, Kisiratos, Arad egy-egy tehetségműhelyei között, a külhoniak rendszeresen részt vesznek a Tanács konferenciáin.

Az elmúlt években sokféle próbálkozás, rendezvény, együttműködés közül hagyománnyá formálódó program a KVTT rendezvényei közül a Természetvédelmi Kalandtúra Vetélkedő, amely a megye különböző településeiről jelentkező tehetséggondozó műhelyek számára nyújt mentorált természettudományos-környezeti nevelési tehetséggondozó programot, mely két napos terepi vetélkedővel zárul a Körös-Maros Nemzeti Park valamely területén.

További hagyomány, hogy a KVTT tehetségpont tagjai egymás rendezvényein rendszeresen részt vesznek, a tehetségműhelyek esetenként találkozót szerveznek a gyermekek számára .

A Tanács székhelye jelenleg:

A Tanács vezetése:

Az alakulás óta végzett főbb tevékenységek:

  • Évente megrendeztük a Kalandtúra a természetben című két napos tanulmányi versenyt, minden évben más-más településen. Ezt általában megelőzte a résztvevő intézményekben párhuzamosan folyó tehetséggondozó projekt.
  • 2011-2013. között minden decemberben Évbúcsúztató játékos vetélkedővel zártuk az évet a békéscsabai Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában.
  • Minden tanév végén megrendezett éves közgyűlésen és a hozzá kapcsolódó konferencián a tagintézmények bemutathatták a tanév során megvalósított tehetséggondozó programjaikat.
  • 2013-ban mentorálási tevékenységgel segítettük a megyében 19 új tehetségpont és egy tehetségsegítő tanács létre hozását.
  • 2011-ben megyei tehetségnapot tartottunk.
  • 2013-ban gazdagító programpárt valósítottunk meg. A tagintézményekben megvalósult tanítási órán kívüli fejlesztő programokat egy közös nyári tehetséggondozó tábor zárta Dévaványa-Réhelyen
  • 2015-ben a szakmákban tehetségesek számára mentoráló programot szerveztünk

 

Comments are closed